Kan een stichting ook een accountant inschakelen?


Dat de financiële administratie bij grote en kleine bedrijven in orde moet zijn is algemeen bekend. Maar ook stichtingen hebben te maken met financiële verantwoordelijkheid. Daarom zijn accountants ook door stichtingen in te schakelen voor de verschillende diensten die accountants doorgaans ook voor bedrijven leveren. Een accountant neemt niet het takenpakket van de penningmeester over, maar helpt wel bij de financiële planning op de lange termijn. Lees meer over de diensten die een accountant voor uw stichting kan uitvoeren.

Welke diensten worden door accountants geleverd?

Het financiële plaatje bij een stichting ziet er heel anders uit dan die van een bedrijf. Stichtingen zijn namelijk afhankelijk van donaties, subsidies van overheden en contributies van leden. Het bestuur van de stichting dient ervoor te zorgen dat dit geld op de juiste wijze wordt ontvangen en ook weer besteed wordt. Helaas, en om begrijpelijke redenen, ontbreekt de juiste kennis vaak bij de vrijwilligers die actief zijn voor met name kleinere stichtingen. Om deze reden kiezen veel stichtingen om een accountant in te schakelen die kennis van zaken heeft en de financiële administratie kan bijhouden en controleren.

Verantwoordelijkheid en transparantie

Een stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 2014 verplicht om de financiële verslaglegging, de bestuurssamenstelling en het beleidsplan online beschikbaar te stellen. Het is dan ook van cruciaal belang dat alle in- en uitgaven gedocumenteerd en verantwoord kunnen worden. Een accountant helpt uw stichting door u te adviseren en de administratie te controleren. Zo weet u zeker dat uw administratie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Een accountant kan bovendien de bestuursleden en vrijwilligers informeren over de mogelijkheden en verplichtingen die stichtingen hebben. Hierdoor houden bestuursleden en vrijwilligers uiteindelijk meer tijd over.

Een accountant inschakelen

Heeft uw stichting een accountant nodig? Accountants kunnen fulltime en ook op oproepbasis voor uw stichting werken. Een accountant voor stichtingen vinden die past bij u en uw stichting kan soms een uitdaging zijn. Laat u dan ook goed informeren en durf kritische vragen te stellen bij het kennismakingsgesprek. Uiteindelijk krijgt een accountant een prominente rol in het financieel gezond houden van uw stichting, dus het is de moeite waard om grondig te werk te gaan.