Advocaten Advocaat inhuren

Advocaat inhuren

Het kan zijn dat u in een situatie terecht bent gekomen dat er een geschil is ontstaan. Een geschil kan ontstaan bij bijvoorbeeld erfrecht, echtscheiding, huurrecht, strafzaken en andere burgerlijke zaken. Bij een geschil is het mogelijk dat u gebruik wilt maken van een vertrouwenspersoon. Een advocaat is zo’n vertrouwenspersoon. Een advocaat is een persoon die alleen voor u zal werken, omdat u hem heeft gevraagd. Dat zal een notaris niet doen. Een notaris kan twee partijen helpen die tegenstrijdige belangen hebben.

De kosten van een advocaat

Wanneer u voor het oplossen van een probleem gebruik wilt maken van een advocaat, moet u ervan uitgaan dat het niet goedkoop is. Voor een advocaat zijn geen vaste tarieven. Daarom is het belangrijk dat u vooraf bekijkt wie u wilt nemen. De duurste advocaat hoeft niet bij uitstek de beste te zijn. Naast het uurtarief van een advocaat komen daar ook nog kosten bij wanneer er een specialist moet worden ingeschakeld. Wanneer het komt tot een rechtszaak dan moeten ook deze kosten eerst door u betaald worden. Om alles goed te overwegen, is het van groot belang dat u vooraf gebruik maakt van het gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de advocaat alles aan u uitleggen. Hij zal aangeven hoe hij te werk zal gaan en ook de kosten berekenen die u moet betalen. Ook zal de advocaat nagaan of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. Dat kan zijn wanneer u te weinig inkomen heeft. Is dat het geval, dan hoeft u zelf maar een klein deel te betalen. Ga dus vooraf goed na of het de moeite loont om van het geschil een zaak te maken. De kosten zijn vrij hoog en wanneer u het verliest bent u uw geld kwijt. U krijgt uw geld terug, dat u betaald heeft, wanneer de zaak is gewonnen.

Advocaat worden

Om advocaat te worden, moet eerst een universitaire opleiding gevold worden. Zodra de opleiding met goed gevolg is afgerond, zal er een beëdiging plaatsvinden. Hij of zij mag zich dan advocaat noemen. De advocaat mag niet direct als zelfstandig advocaat aan het werk gaan. Hij of zij is namelijk verplicht de eerste drie jaar bij een volleerd zelfstandig advocaat of advocatenkantoor stage te lopen. Gedurende de drie jaar van de stage, moet hij of zij ook een beroepsopleiding volgen. Na de drie jaar mag hij of zij zelfstandig gaan werken. Een beginnend advocaat heeft de verplichting om lid te worden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij zijn bevoegd voor het instellen van bepaalde regels waaraan de advocaat zich moet houden. Houdt een advocaat zich niet aan de gestelde regels, kan hij of zij uit het beroep worden gezet.

Klachten tegenover een advocaat

Wanneer u gebruik maakt van een advocaat, kan het geval zich voordoen dat u niet tevreden bent over zijn of haar manier van werken. Daarvoor kunt u dan een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten. Nu zal een deken altijd proberen om door middel van gesprekken de klacht op te lossen. In veel gevallen lukt dit. Wanneer het echter niet lukt, kan de klacht worden voorgelegd bij de tuchtrechter. Wanneer hij of zij de uitspraak doet, is die geldend. Wilt u dus gebruik maken van een advocaat moet u er een nemen waar u een goed vertrouwen bij heeft. Neem niet altijd op voorhand de goedkoopste of de duurste, maar neem die waar u een goed vertrouwen in hebt.